mistande

mistande
• förlust, förlorande, mistande, skada, misslyckande, underskott, bortfall, brist, svinn, läckage

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • förlust — • deficit, underskott, brist, förlust techn. • förlust, förlorande, mistande, skada, misslyckande, underskott, bortfall, brist, svinn, läckage phys. • förlust, förlorande, mistande, skada, misslyckande, underskott, bortfall, brist, svinn, läckage …   Svensk synonymlexikon

  • bortfall — • förlust, förlorande, mistande, skada, misslyckande, underskott, bortfall, brist, svinn, läckage …   Svensk synonymlexikon

  • brist — • handikapp, hinder, börda, nackdel, belastning, brist, svaghet • deficit, underskott, brist, förlust • förlust, förlorande, mistande, skada, misslyckande, underskott, bortfall, brist, svinn, läckage • brist, saknad, knapphet, insufficiens, nöd • …   Svensk synonymlexikon

  • förlorande — • förlust, förlorande, mistande, skada, misslyckande, underskott, bortfall, brist, svinn, läckage …   Svensk synonymlexikon

  • läckage — • läcka, spricka, otäthet, läckage • förlust, förlorande, mistande, skada, misslyckande, underskott, bortfall, brist, svinn, läckage …   Svensk synonymlexikon

  • minskning — • inskränkning, begränsning, minskning, inknappning, sänkning • minskning, avkortning, sänkning, nedsättning, reduktion • försämring, nedgång, avtagande, tillbakagång • förkortning, strykning, minskning, reducering • förlust, förlorande, mistande …   Svensk synonymlexikon

  • misslyckande — • förlust, förlorande, mistande, skada, misslyckande, underskott, bortfall, brist, svinn, läckage …   Svensk synonymlexikon

  • svinn — fin., bus., econ. • förlust, förlorande, mistande, skada, misslyckande, underskott, bortfall, brist, svinn, läckage …   Svensk synonymlexikon

  • underskott — • deficit, underskott, brist, förlust bookkeep. • deficit, underskott, brist, förlust, manko • förlust, förlorande, mistande, skada, misslyckande, underskott, bortfall, brist, svinn, läckage …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”